Retningslinjer for behandling av personvern i eManagement AS

General Data Protection Regulation (GDPR) er en personvernforordning som ble implementert i EU-landene i mai 2018. I Norge fikk vi samtidig en personvernlov som tilsvarer GDPR. Forordningen setter personvern høyest, og regulerer blant annet bedrifters håndtering av personopplysninger. Dette synes vi er en positiv utvikling for deg som forbruker, slik at du skal få en bedre kontroll på dine personopplysninger. Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg på å overlevere dine opplysninger til oss. På denne siden har vi samlet en oversikt over vår behandling av personopplysninger, og dine rettigheter i forhold til dette. 

Vi forsikrer deg at vi

  • kun samler inn opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med deg. For eksempel ber vi om e-post og telefonnummer for å kunne kontakte deg vedr. en henvendelse/booking/jobb. Vi spør også om lov til å sende deg nyheter angående ulike jobb tilbud. 
  • ikke overleverer dine opplysninger til en tredjepart (som ikke er en samarbeidspartner).
  • lagrer opplysningene dine på en sikker måte.
  • ikke uten videre gir ansatte tilgang til dine opplysninger. Det er kun de som skal kontakte deg som kan se ulik informasjon.

Hvem behandler dine opplysninger?

eManagement AS lagrer og behandler personopplysninger på en forsvarlig måte og hele tiden i henhold til norsk lov.

Dine personopplysninger lagres i eManagement sin database, og kan brukes av eRecruit. Men vi selger/bytter/utleverer de aldri til utenforstående som ikke er tilknyttet eManagement. 

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer alle sensitive opplysninger på en sikker og forsvarlig måte innenfor EØS-området, men de kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i henhold til norsk lov. 

Må jeg oppgi noen personopplysninger?

Vi ber aldri om opplysninger som ikke er relevant for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Du velger selv om du vil dele dine opplysninger med oss, men visse opplysninger må vi ha for å kunne svare på din henvendelse.

Hvilke opplysninger lagrer vi?

eManagement AS lagrer opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med og/eller behandling av henvendelser fra deg. I henhold til gjeldende lovverk er det noen opplysninger vi er pålagt å lagre for å gjennomføre en bestilling. Du vil alltid kunne etterprøve hvilke opplysninger som er nødvendig for oss å lagre.  

Dine rettigheter

Det er du som bestemmer over dine personopplysninger. eManagement AS lagrer kun de opplysninger som du har oppgitt, og godkjent at vi lagrer. Opplysningene blir aldri overlevert til utenforstående. 

Kan dere slette mine opplysninger?

Du kan når som helst kontakte oss, og be om at vi sletter opplysninger vi har registrert om deg, så sant du ikke

  • har uoppgjort gjeld hos eManagement AS
  • mistenkes for, eller har misbrukt, våre tjenester i løpet av de siste fire årene.
  • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder.
  • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

Innsyn og korrigering

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Henvend deg i så fall på e-post: post@eRecruit.no. Du kan også be om at opplysningene blir korrigert, dersom det er noe feil eller ufullstendig. 

Direkte markedsføring

Det er du som bestemmer om du vil motta direkte markedsføring fra eManagement og eRecruit, og at vi utfører profilanalyser mtp direkte markedsføring. Selv om du har takket ja til å f.eks. følge vårt nyhetsbrev, kan du når som helst melde deg av igjen via en avmeldingslenke som er med i hvert nyhetsbrev. 

Hvordan kan jeg utøve mine rettigheter?

Vi har opprettet et personvernombud som du kan henvende deg til for å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og videre be om å bli slettet eller at vi korrigerer opplysningene. Ta kontakt på post@eRecruit.no

Du kan også klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener deg urettferdig behandlet.

 

Kontaktinformasjon eRecruit.no

eManagement AS
Postboks 2337 Solli Plass
0201 Oslo
post@erecruit.no